เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 บริษัท แอ๊ฟฟินิตี้โซลูชั่นฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม  ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การนำผลวิจัยมาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการบริการ

อำนวยการโครงการโดยอ.วารุณี ตรีบำรุงศักดิ์ วิทยากรผู้อำนวยการฝ่าย CRM&RESEARCH และได้รับเกียรติจาก ดร.ปภา คณานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ซึ่งบริษัท แอ๊ฟฟินิตี้โซลูชั่นฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานปลายปี

ดังนั้นหากใครสนใจ ให้เราได้ช่วยเหลือหรือปรึกษาในการทำวิจัยตลาด สามารถติดต่อเราได้ที่ https://affinity.co.th/contact/?lang=th

Menu