บทความ

data analytics

Data Analytics คือ อะไร?

Data Analytics Data Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการตลาด ...
Read More
telesale เทเลเซลล์ การขายทางโทรศัพท์

Telesales คืออะไร

Telesales คืออะไร? เมื่อเห็นคำว่า “sales” แน่นอนค่ะที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการอื่นๆส่วนคำว่า “Tele” นั้นคือจะเกี่ยวข้องกับการโทร การติดต่อสื่อสารเมื่อนำสองคำมารวมกันจะแปลได้ตรงตัวเลยคือ “พนักงานขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์” ซึ่งการเป็น ...
Read More

10 วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

Customer experience คือ ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ จากการเข้ามาสัมผัสองค์กร จะเป็นประสบการณ์ในแง่มุมของเชิงคุณภาพ ที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ เป็นการรับรู้จากความรู้สึกของลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละรายก็จะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน เช่น ...
Read More

Customer Journey Map สำคัญอย่างไร

Customer Journey Map สำคัญอย่างไร จากที่เรารู้จักความหมายของคำว่า Customer Journey กันไปแล้ว เราจะต้องสร้างแผนที่ หรือที่เรียกว่า ...
Read More

ทิศทางและแนวโน้มการบริหารจัดการ Contact Center ในปี 2564

ทิศทางและแนวโน้มการบริหารจัดการ Contact Center ในปี 2564 มาดูกันนะคะ ว่าการบริหาร contact center มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ...
Read More

Chatbots จะมาทดแทน Call Center จริงหรือ?

ความคิดของ chatbots ปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี 1960 แต่มีการใช้งานไม่ค่อยแพร่หลายนัก เนื่องจากผู้บริโภคหลายคนลังเลที่จะใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ ตลอดจนความสามารถในการทำงานบน planforms ที่หลากหลายของ chatbots ...
Read More

KPI ที่จำเป็นสำหรับ Manager ในการบริหาร Call Center

ในการบริหาร Call Center มีข้อมูลที่มีประโยชน์ และเราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ ในแง่มุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร Call Center กันนะคะ ...
Read More

ควรพัฒนาระบบ CRM อย่างไรให้ตอบสนองกับยุคการสื่อสารแบบ Omni Channel

ควรพัฒนาระบบ CRM อย่างไรให้ตอบสนองกับยุคการสื่อสารแบบ Omni Channel การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาระบบ CRM ที่จะบริหารและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าซับซ้อนขึ้น การพัฒนาระบบจะต้องเชื่อมระหว่าง ...
Read More

Customer Journey คืออะไร

Customer Journey คืออะไร Customer Journey คือ เส้นทางของผู้บริโภค ที่เข้ามาสัมผัส brand หรือองค์กรของคุณ ...
Read More

การฝึกอบรม Call Center ทำอย่างไรบ้าง

การฝึกอบรม Call Center ทำอย่างไรบ้าง ปัจจุบันในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันและเต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนกว่าในอดีต รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และการหาช่องทางการติดต่อกับลูกค้าโดยการเอาชนะใจด้วยคุณภาพของงานบริการ งานบริการรับสาย (Inbound Call) ...
Read More

Customer service, Contact center กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

Customer service, Contact center กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลนั้นทำให้เกิดข้อสงสัยมากมาย ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ในส่วนของ Contact center ...
Read More
Omni channel

Omni Channel นิยามการตลาดในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Omni Channel คืออะไร Omni Channel หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) ...
Read More
Data cleansing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าสองคำนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้ว Data Cleansing ...
Read More
Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร Business Process Outsourcing หรือ BPO ...
Read More
CRM Call Center

ระบบ CRM ของ Call Center สำหรับงานขายประกัน

ระบบ CRM ของ Call Center สำหรับงานขายประกัน การขายประกันในระยะหลัง สามารถพัฒนาระบบ CRM ให้มีความสามารถในการป้อนข้อมูลและออกรายงาน ...
Read More

Menu