Data cleansing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing

เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าสองคำนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้ว Data Cleansing คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร ทำเป็นระบบงานหรือ Application เลยดีไหม เดี๋ยวมีคำตอบค่ะ

Database Marketing นักการตลาดสมัยนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า สำรวจตลาด โดยปลายทางคือต้องการจัดกลุ่มลูกค้าเป็น Segment และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มนั่นเอง แต่หากข้อมูลลูกค้าที่มีไม่ทันสมัยหรือไม่ update จะส่งผลให้ปลายทางคือข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมานั้นผิดไปจากความเป็นจริง เป็นเหตุและผลที่ทำให้หลายๆ องค์กรต้องมีการจัดทำ Data Cleansing ทำให้ข้อมูลลูกค้านั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด เช่น อาชีพ Lifestyle รสนิยมและความชอบต่างๆ

Data Cleansing ในองค์กรขนาดใหญ่มักดำเนินการปีละครั้งขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้า จำแนกเป็นลูกค้า Corporate และลูกค้า Consumer ทั่วไป หากเป็นลูกค้า Corporate ควรมีความถูกต้องของข้อมูลสูงเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี Volume การซื้อขนาดใหญ่ สามารถดำเนินการ update ข้อมูลปีละครั้งและเป็นประจำ ลูกค้า Consumer ทั่วไปนั้น โดยธรรมชาติลูกค้ากลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรหรือที่อยู่ได้ง่าย หากมีงบประมาณเพียงพอที่จะติดตาม update ข้อมูลปีละครั้งได้จะทำให้ผลของการวิเคราะห์ Database Marketing มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เนื่องจาก ข้อมูลที่ทำการ Cleansing เรียบร้อยแล้วจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพคือ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ กลั่นกรอง และผ่านการตรวจสอบแล้ว

จากคำถามคำตอบข้างต้นทำให้เราทราบแล้วว่าสองคำนี้เกี่ยวข้องกัน Data Cleansing และ Database Marketing และยังมีอีกหนึ่งคำที่มักไปด้วยกันกับสองคำนี้คือคำว่า ระบบงาน Application CRM, ระบบงาน Application Data Cleansing

เรื่องของระบบงาน งานทั้งหลายทั้งปวงมีระบบก็ย่อมดีกว่าการไม่มีระบบ การทำระบบให้จัดการ Cleansing Data ได้และใช้งานได้ไปนานๆ ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะพัฒนาระบบขึ้นมาได้แล้วถึงเวลาจะ Clean เมื่อไรก็นำมาดำเนินการได้ตลอดเวลา จัดระบบให้ดีมีการวางข้อมูลเข้า-ออกให้ดี ระบบของท่านก็สามารถใช้ได้หลายสิบปี คุ้มค่ากับการลงทุนมาก

เริ่มต้นจากการออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ท่านวิเคราะห์ออกมาเลยว่าข้อมูลใดที่จะจัดเก็บและควรมีข้อมูลอยู่แล้วบ้างบางส่วน ไม่ควรเริ่มต้นจากการตั้งสมมุติฐานวาดฝันข้อมูลว่าจะมีทั้งหมดในอนาคตหลังจากพัฒนาระบบงาน Application Data Cleansing หากเริ่มเช่นนี้งานของท่านก็จะห่างไกลกับความสำเร็จมาก

ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน Application Data Cleansing

  1. ออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
  2. วิเคราะห์ระบบและจัดทำ Flow, Diagram
  3. ออกแบบ User Interface
  4. ดำเนินการพัฒนาโดยเขียนโปรแกรมให้มี Flow ข้อมูลเข้า-ออก และรายงานกราฟสรุป
  5. จัดทำสิทธิ์หรือ Level การเข้าใช้ข้อมูล
  6. เมื่อระบบพัฒนาเสร็จ ควรมีการทำ Testing
  7. จัดทำ System, User Manual
  8. ทำการ Maintenance ระบบอย่างต่อเนื่อง

สนใจหาผู้ทำ Data cleansing สำรวจตลาด วิจัยตลาด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Database Marketing & ระบบ CRM

ติดตามข่าวสาร บทความเพิ่มเติมที่นี่ News & Article

Menu