การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิตอลเกิดขึ้นในทุกธุรกิจรวมทั้งประกันภัย การบริการลูกค้าประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันทำได้สะดวกรวดเร็วครบขั้นตอนและประหยัดเวลาผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยบริษัทประกันสื่อสารกับลูกค้าผ่าน Automated Claims Management ซึ่งการ Claim ของลูกค้าจะได้รับการวิเคราะห์และจำแนกงานประกันภัยผ่านระบบดิจิตอลแบบ Interaction ลูกค้าสามารถเลือกศูนย์บริการซ่อมที่สะดวกด้วยตนเอง รถของลูกค้าจะได้รับการดูแลด้วยการไปรับและไปส่งรถให้ที่สำนักงานหรือที่บ้าน ใบแจ้งซ่อมหรือใบเสร็จรวมทั้งการชำระเงินจะดำเนินการผ่านระบบดิจิตอลทั้งหมด

องค์ประกอบที่มีผลต่อ Digital Disruption ในธุรกิจประกันภัย

  1. IT Infrastructure and productivity โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ทันสมัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยหลายแห่งพิจารณาว่า cloud เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลการคำนวณและการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจประกันภัยสามารถใช้เครื่องมือด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า เช่น Coauthoring, Video Call และธุรกิจสามารถติดต่อกับลูกค้าโดยผ่านช่องทาง Omni-channel ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  2. Online sales technologies ธุรกิจประกันภัยสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการกำหนดเป้าหมายการขาย การระบุกลุ่มผู้ใช้และการวิเคราะห์รูปแบบการบริโภค
  3. Advanced analytics ธุรกิจประกันภัยสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ประกันตนสามารถวาดมันเพื่อช่วยต่อสู้กับการฉ้อโกง
  4. Machine learning การเรียนรู้ Machine learning ของทั้งลูกค้าและธุรกิจประกันภัย ทำให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ใหม่ด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจสามารถใช้การเรียนรู้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์กรมธรรม์การรับประกัน ราคาและจัดการ Claim ส่วนลูกค้าก็สามารถใช้งานระบบ Claim ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. The Internet of Things การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในรถยนต์สามารถปกป้องลูกค้าและทรัพย์สินขณะขับขี่ได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านธุรกิจประกันภัย การมี IOT ก็สามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าขณะขับขี่ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก sensor และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ฝังอยู่ในยานพาหนะ
  6. Distributed ledger technology การนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการกระจายข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล
  7. Virtual reality เทคโนโลยี VR มีศักยภาพในการเปลี่ยนวิธีรวบรวมข้อมูลการรับประกันภัย เช่นเดียวกับวิธีการตัดสินการ Claim ตัวอย่างเช่น ธุรกิจประกันภัยสามารถใช้ VR เพื่อสร้างภาพสามมิติของเหตุการณ์อุบัติเหตุเพื่อเห็นรายละเอียดที่มากขึ้นสำหรับการ Claim ประกันภัย

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลด้าน digital insurance selling blockchain และ analytics ติดต่อได้ที่ line http://line.me/ti/p/%40ewn0631b  โทร 02-026-1455

Menu