เป็นบริการใหม่ของบริษัท แอ๊ฟฟินิตี้ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งให้บริการทางด้านสุขภาพ โดยเราเน้นการดูแลแบบองค์รวม โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย ทั้งที่บ้านและสถานที่ต่างๆ โดยมีการจัดการดูแลอย่างเป็นระบบด้วยหลักการพยาบาลที่ถูกต้อง เพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ

เราจัดส่งบริการด้านสุขภาพต่างๆถึงบ้านหรือสถานที่ตามที่คุณต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายของคนไข้และสถานประกอบการต่างๆ Health Dome บริหารงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญในแวดวงการแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร จึงทำให้การบริการด้านการแพทย์มีประสิทธิภาพ สามารถมั่นใจได้ว่าเราคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ รักงานบริการมีการอบรมบุคลากรทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีลูกค้าสัมพันธ์คอยติดต่อประสานกับลูกค้าเพื่อขอทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไป

การบริการของ Healthdome

ดูแลเฝ้าไข้อยู่เป็นเพื่อนที่บ้าน

            จัดหาพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลเพื่อดูแลเฝ้าไข้อยู่เป็นเพื่อนที่บ้าน / ช่วยควบคุมการดูแลให้เป็นไปตามคําสั่งแพทย์

บริการจัดหาพยาบาลตามสถานประกอบการ

            บริการจัดหาพยาบาลตามสถานประกอบการ / พยาบาลประจำโรงงาน / ครูพยาบาลประจำโรงเรียน / เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำหน่วยงานบริษัทหรือองค์กร ฯลฯ

บริการพยาบาลทำหัตถการ

            บริการทําหัตถการโดยพยาบาลหรือนักเทคนิคการแพทย์ให้คนไข้ถึงบ้าน / เจาะเลือด และรายงานผลตรวจเลือด / ฉีดยา / ทําแผล / ใส่ หรือ เปลี่ยนสายยางให้อาหาร

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

            อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ( First aid & with AED)

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทร : 02-8415422

Email : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/WeAreHealthDome/

Website : healthdome.me

Menu