งานประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทแอ๊ฟฟินีตี้โซลูชั่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม ในหัวข้อการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประกันสังคม

โดยในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นการประชุมร่วมกับทางสำนักงานประกันสังคมทางภาคเหนือ

และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ร่วมประชุมกับสำนักงานประกันสังคมภาคใต้

หากใครสนใจในการทำสำรวจตลาด วิจัยตลาด และออกแบบ Customer Journey Mapping สามารถติดต่อเราได้ที่ https://affinity.co.th/contact/?lang=th หรือโทร 02-8415000

Menu