นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับบริการทั้งหมดที่เสนอโดย บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด (บริษัท) และผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เสนอผ่านเว็บไซต์ www.insuredd.com ของบริษัท นโยบายฉบับนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ วิธีการบริหารจัดการข้อมูล บุคคลที่บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลให้ และมาตรการที่บริษัท ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเว็บไซต์และศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) ของบริษัท

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท และบริษัท จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรทั้งปวงเพื่อป้องกันการเข้าถึง การดัดแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านต้องอ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท เก็บรวบรวมและจัดเก็บ อาจรวมถึง

 • ชื่อและนามสกุล
 • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • ข้อมูลด้านอาชีพ
 • ข้อมูลและหมายเลขบัตรประชาชน
 • เนื้อหาที่คุณสนใจ ในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมกับทางบริษัท จะมีการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์พื้นฐาน, ที่อยู่, อีเมล และสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น ไลน์, เฟสบุ๊ค และกูเกิล)

และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือจำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
หากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ บริษัท จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ท่านจะให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตัวของท่านได้

เหตุผลใดบริษัท จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเชื่อว่า บริษัทให้บริการที่ดีเยี่ยมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้นเมื่อท่านกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางอย่าง เพื่อวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ต้องการระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายต่างๆ อย่างไรก็ดี บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่บริษัทขอให้ท่านยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการให้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ท่านค้นหาให้แก่ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านเลือกด้วยการกดปุ่ม “ไปยังเว็บของผู้ให้บริการ” ในเว็บไซต์ของบริษัท “ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือ ตัวแทน (ทางการตลาด)” เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลผลิตภัณฑ์หรือบริการในทางที่ง่าย ท่านอาจต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้บริการทางการเงิน หรือ ตัวแทน  (ทางการตลาด)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากหลากหลายช่องทาง โดยอาจเก็บรวบรวมผ่านศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) ของบริษัท ผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีท่านทำรายการบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ หรือบริการประกันภัยจากบริษัท ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือทางสื่อสังคม

ณ สำนักงานของบริษัท บริษัท อาจบันทึกข้อมูลท่านโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด หรือการบันทึกเสียงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัย และการเก็บบันทึก

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมรวมผ่านระบบออนไลน์

บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมที่ใช้ทรัพยากรออนไลน์ของบริษัท ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะนำมาใช้เพื่อให้บริษัท สามารถจัดทำข้อเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบข้อเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการประกันภัย และระบุรูปแบบพฤติกรรมการใช้งานระบบออนไลน์ได้

ทรัพยากรออนไลน์ของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ “แอพพลิเคชั่น” ของบริษัท

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการดังกล่าวอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์/ที่อยู่ไอพี
 • วันที่และเวลาการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
 • หน้าเว็บเพจที่เยี่ยมชม
 • เอกสารที่ดาวน์โหลด
 • เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
 • เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์ของบริษัท
 • ท่านเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท มาก่อนหรือไม่
 • การติดตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานชื่นชอบ (preference)

นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ด้วย

บริษัท อาจใช้อุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น “คุกกี้” ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัท เป็นครั้งคราว คุกกี้เป็นสิ่งที่ใช้โดยปกติทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต โดยคุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เซิร์ฟเวอร์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะสามารถระบุคุกกี้ได้ บริษัท อาจใช้คุกกี้ทั้ง “แบบคงอยู่นาน” (persistent) และ “แบบคงอยู่ชั่วคราว” (session) โดยบริษัท (หรือบริษัทด้านการตลาดของบริษัท ) อาจทำการประเมินข้อมูลคุกกี้ที่เก็บรวบรวมได้เพื่อประเมินประสิทธิผลของการโฆษณาของบริษัท และเพื่อให้ทราบการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ของผู้เยี่ยมชม ในกรณีที่บริษัทด้านการตลาดของบริษัท เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ของบริษัท ในนามของบริษัท บริษัท จะกำหนดวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลถูกที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้จะนำมาใช้ในรูปแบบข้อมูลรวม บริษัท จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการระบุตัวตนของท่านเป็นรายบุคคล

บริษัท อาจใช้คุกกี้ (cookies) เพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น

 • เพื่อให้ท่านได้มีบริการที่สอดคล้องและตรงต่อความต้องการได้ดียิ่งขึ้น และมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆโดยไม่ระบุชื่อบุคคล เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท วิธีการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆและที่มาของผู้เยี่ยมชมเหล่านี้

ทรัพยากรออนไลน์ส่วนใหญ่ของบริษัท ใช้เซสชั่น (sessions) และ/หรือคุกกี้ (cookies) หากท่านต้องการ ท่านสามารถปรับแต่งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ได้

Menu