Chat & Call Center

โดยทีมงานมืออาชีพ

หลังจากออกแบบการตลาดออนไลน์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายคือการ ทำให้คนที่ทักผ่านช่องทางต่างๆ เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเรา ผ่านการออกแบบ การพูดคุยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ และการสร้าง Lead Nurturing Process 

ด้วยประสบการณ์การดูแลลูกค้า

Chat & Call Center กว่า 10 ปี ในธุรกิจสุขภาพ ประกัน IT รถยนต์ อาหาร ฯลฯ  ทำให้เรามั่นใจในการออกแบบ Conversational Sales และ Service Process ที่ตรงกับความต้องการลูกค้า

Chat & Call Center

แบบไหนใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

การผสมผสานการให้บริการผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลายหลายของลูกค้า และผู้ติดต่อเข้ามา เป็นสิ่งที่ท้าทาย เพื่อสร้าง Process การให้บริการ ที่จะประกอบด้วย Process Design, Technology ที่รองรับ Omni Channel และการออกแบบบทสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ 

Live Chat คืออะไร

จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ช่องทางการติดต่อที่หลากหลายนอกเหนือจากช่องทางโทรศัพท์ผ่าน Call Center การออกแบบ Live Chat เพื่อให้รู้สึกเหมือนได้คุยกับ Agent จริงๆ เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย และอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ 

 

 

การติดต่อผ่าน Live Chat เป็นสิ่งที่ออกแบบผสมผสานระหว่าง Human Agent และ Chatbot เพื่อรองรับการติดต่อจากหลากหลายช่องทาง และกรณีที่เกิดการติดต่อเข้ามาพร้อมๆ กันในปริมาณที่สูง

อย่าให้เงินลงทุนด้านการตลาดออนไลน์ สูญเสียเนื่องจากพนักงานตอบ Chat ไม่เพียงพอ หรือไม่มีความชำนาญในการพูดคุยกับลูกค้า

ประโยชน์ของ Call & Chat Center ในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

1. รวดเร็วในการบริการ

          การบริการตอบลูกค้าแบบเรียลไทม์ จะสร้างความประทับใจ และมีผลต่อการปิดการขายในที่สุด

2. การทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสร้างความประทับใจ

การเก็บข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM และการสามารถดูประวัติการติดต่อหรือข้อมูลของลูกค้า เพื่อสร้างบทสนทนาที่ประทับใจ

3. การสร้างระบบช่วยตอบ

การติดต่อของลูกค้า ข้อมูลต่างๆ จะเก็บมาวิเคราะห์เพื่อประมวลผลเป็นเครื่องมือช่วย Agent ในการตอบและให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุมและถูกต้องเป็นปัจจุบัน ไม่เกิดการผิดพลาดในการให้ข้อมูล

4. ระบบรายงาน

การสร้างระบบรายงานแบบ Realtime จะทำให้เห็น Traffic การติดต่อ ประเภค เรื่องราวที่ติดต่อเข้ามา และในกรณีที่เป็น Complaint ก็จะสร้างรีบบริหารจัดการก่อนลุกลามกระจายไปใน social ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจในที่สุด

5. การออกแบบบทสนทนากับลูกค้าแบบมืออาชีพ

ในบางธุรกิจ เช่นธุรกิจสุขภาพ จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญออกแบบการสนทนา เพื่อให้ Chat & Call Agent ได้พูดคุยแบบมืออาชีพ มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องสุขภาพ โรคต่างๆ สารประกอบสำคัญเพื่อให้ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามามั่นใจในความเป็นมืออาชีพ