Healthcare

Digital Martketing

โดยทีมงานมืออาชีพ

การใช้ข้อมูล ที่พูดถึงในโลกออนไลน์ จะทำให้เข้าถึงความต้องการผู้บริโภค และวางกลยุทธ์ที่ถูกต้อง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ไม่ต้องเสียค่าการตลาดแบบเชิงกว้าง เพื่อนำมาสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง การสร้าง Content Marketing ที่ตรงกับความสนใจ

บริการทำการตลาด

ธุรกิจสุขภาพ

การทำตลาดสำหรับธุรกิจสุขภาพ การวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง

การสร้างโอกาสทางการตลาดออนไลน์ใหม่ๆ เป็นอีกทางออกสำหรับ การเพิ่มยอดขาย และการรักษากลุ่มลูกค้า ซึ่งการตลาดจำเป็นต้องออกแบบตั้งแต่ การตลาดออนไลน์ และการจัดการกลุ่มเป้าหมายที่ติดต่อเข้ามาอย่างเป็นระบบ ด้วยการตอบที่มีความเป็นมืออาชีพและ เข้าถึงปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ที่สุดคือการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

ลูกค้าของเรา

บริการทำการตลาดออนไลน์

ที่เน้นผลลัพธ์เชิงธุรกิจ

ทุกธุรกิจที่ทำการตลาดออนไลน์ล้วนต้องการทิศทางที่ถูกต้องและผลลัพธ์ที่แม่นยำมากที่สุด แต่สิ่งสำคัญคือ เราวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งลึกมากพอแล้วหรือยัง? Affinity ใช้เครื่องมือระดับสากลที่พร้อมช่วยให้การทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งประสบความสำเร็จมากที่สุด

Social Listening & Monitoring

การใช้ข้อมูลที่พูดถึงในโลกออนไลน์ จะทำให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค…

Social Data Research

การวิจัยโดยการเก็บข้อมูลจากช่องทาง Social Media โดยใช้เครื่องมือ…..

การสร้าง Organic Traffic ไปยัง Website เพื่อเพิ่มการค้นหาผ่าน Search Engine…

Healthcare Content Marketing

การวิเคราะห์และออกแบบ Content สุขภาพ

Hight-quality contents

การวิเคราะห์และเขียนบทความเชิงสุขภาพให้แตกต่าง ด้วยข้อมูลสนับสนุนเชิงสุขภาพโดยบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีการสร้างความแตกต่างและทำให้เกิดการค้นหาในโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ การปรับแต่งบทความให้เป็น Hight-quality contents

Sales Funnel

การสร้าง ข้อมูลสุขภาพในแต่ละระยะ ของ Sales Funnel เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของข้อมูลมากขึ้น และนำไปสู่ความสนใจและ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในที่สุด

Content Graphic Creation

การออกแบบภาพ วิดีโอ ที่รวมระหว่างงาน Design และความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้เข้าใจง่ายและกระตุ้นความสนใจ และเชื่อมโยงมายังผลิตภัณฑ์และบริการ

Performance Media

วางกลยุทธ์การยิง Ads แต่ละช่องทาง รวมถึง Facebook, Google, Youtube, Tiktok และ LINE เพื่อให้ไปยังกลุ่มเป้าหมายและใช้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด และการวางแผนยิง Retargeting เพื่อกระตุ้นในกลุมเป้าหมายมีความสนใจสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น

Web Site / Sale Page

รับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แบบครบวงจร พร้อมปรึกษาการวางโครงสร้งเว็บเพื่อให้สอดรับกับการทำงาน SEO การออกแบบ Content ที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล ความสนใจในออนไลน์ เพื่อให้เกิดการค้นหาติดอันดับ พร้อมการวางเครื่องมือการเยี่ยมชม Web Site เพื่อการทำ Retargeting ต่อไป

Why Affinity Solution?

Healthcare experts

Data Research

Chat & Call Agent

Performance & Monitorng

ทำไมต้องใช้บริการที่ปรึกษาการตลาดสุขภาพเพื่อทำธุรกิจ?

การตลาดแบบออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องใช้ศาสตร์ผสมผสานระหว่างความรู้การตลาดและ ข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีการติดตามการใช้อย่างต่อเนื่องด้วยมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราอย่างยั่งยืน

ที่ปรึกษาการตลาดสุขภาพที่สร้างความแตกต่าง

เราผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญด้าน Social Data Research การเข้าถึง Pain Point ด้านสุขภาพ การสร้าง Content ที่แตกต่างและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ให้ affinity เป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้านการตลาดสุขภาพ

เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ ติดต่อเราทันที