Chat & Call Center

ผู้ช่วยการขายและการดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพ

หลังจากออกแบบการตลาดออนไลน์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายคือการ ทำให้คนที่ทักผ่านช่องทางต่างๆ เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเรา ผ่านการออกแบบ การพูดคุย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ และการสร้าง Lead Nurturing Process ด้วยการวิเคราะห์ Pain point ที่สอบถามเข้ามา การสร้าง Personalize message เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย แบบมืออาชีพ ไม่ hard sell และทำให้ลูกค้าอยู่กับ brand อย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์การดูแลลูกค้า

Chat & Call Center มากกว่า 10 ปี  ทำให้เรามั่นใจในการออกแบบ Conversational Sales Process ที่ตรงกับความต้องการลูกค้า

+ 1 ปี
Experience
+ 1
Customers
1 %
Satisfaction
1 %
Guarantee

Chat & Call Center

แบบไหนใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

          แนวโน้มการเติบโตตลาด eCommerce และ Social Commerce การออกแบบการสื่อสารจากช่องทางที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ที่ต้องออกแบบรองรับกับความเร็วในการบริการ การให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา

ทำไมถึงต้องเป็น Chat Center ?

เป็นช่องทางติดต่อที่สามารถเพิ่มยอดขาย

เพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Human Agents

ให้บริการ 24/7

การซับซ้อนและการติดต่อที่หลากหลาย

ช่องทางของลูกค้า

ดำเนินการใช้ Chat Center Platform

การออกแบบ Chatbots

การพัฒนา Agents

เพื่อให้เกิดการพูดคุยอย่างมืออาชีพ

เราคือผู้ช่วยในการเป็นที่ปรึกษา

การดูแลลูกค้าและสร้างการขายผ่าน Conversational Commerce

ติดต่อกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง

สร้าง Sales Funnel และปิดการขาย

เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ

การออกแบบรูปแบบการสนทนาและ personalized message เพื่อช่วยในการปิดการขาย

การ broadcast ข้อความเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้าตามกลุ่มลูกค้า

LATEST BLOG

Chat Agent สำคัญอย่างไร?

Chat Agent  สำคัญอย่างไร?   การติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันสามารถทำได้หลายช่องทางมากขึ้น