Analytics and Market Research (วิจัยตลาด)

Telephone Market Research

Analytics and Market Research (วิจัยตลาด)

บริษัทของเรามีบริการด้าน วิจัยตลาด เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) รวมถึงการมีทีมนักวิจัยตลาดที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ

ในการทำงาน วิจัยตลาด ประกอบด้วยบริการดังนี้

  • การศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภค (Customer Satisfaction Survey)
  • การวิจัยภาพลักษณ์ (Corporate Image Study)
  • การวิจัยการรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness Study)
  • การศึกษาคู่แข่ง (Competitive Analysis)

 


โทรหาเราวันนี้ที่ 02-841-5000 หรือ E-mail [email protected]

Menu