Outsource Call Center

Outsource call center ของเรามีบริการรับสายจากลูกค้าอย่างมืออาชีพให้กับทุกประเภทของธุรกิจที่มีความต้องการที่จะจัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับองค์กร ซึ่งสามารถประหยัดเงินพร้อมทั้งประหยัดเวลาในการสรรหาบุคคลากรรวมไปถึงการอบรมซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เพราะเราสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่มีขนาดเล็ก เช่น มีเพียงพนักงานดำเนินการเพียงคนเดียว ไปจนกระทั่งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ขนาดใหญ่

  • ประเภทของบริการ
  • Hotline Service
  • Help Desk Service
  • Customer Care Service
  • Patient Care Service
  • Order Taking

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-841-5000 หรือ E-mail [email protected]

Menu