ทำไมต้องมีการการฝึกอบรม Soft Skill ใน Call Center

Soft Skill เป็นหนึ่งในพื้นฐานของเจ้าหน้าที่รับสาย การคัดเลือกพนักงานเราไม่เลือกคนสวย และจะเลือกเสียงสวยแทน รวมถึงการทดสอบพนังานในทักษะการฟังและจับใจความ

เรามาฝึกเรื่อง Soft Skill กันคะ เรามาดูกันนะคะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

กล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงเต็มใจ และยินดีให้บริการ โดยแจ้งชื่อหน่วยงาน, ชื่อผู้รับสาย พร้อมทั้งประโยคแสดงความยินดีบริการ เช่น  

“สวัสดีค่ะ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ XXX รักดีรับสาย ยินดีให้บริการค่ะ”

ฟังลูกค้า/ผู้ที่ติดต่อเข้ามาอย่างตั้งใจ แต่ระหว่างที่รับฟังอยู่นั้นควรมีการขานรับเป็นระยะ เพื่อไม่ให้ลูกค้า/ผู้ที่ติดต่อเข้ามา รู้สึกว่าพูดอยู่คนเดียว

รู้จังหวะในการพูด ไม่พูดแทรก หรือไม่พูดต่อเนื่องนานๆ เพียงคนเดียว ไม่ใช้คำที่เป็นกันเองมากเกินไป เช่น จ๊ะ, จ๊า, จ้า, โอเค ไม่ความอารมณ์เสียใส่ลูกค้า/ผู้ติดต่อเข้ามา เนื่องจากการอารมณ์เสียจะทำให้น้ำเสียงแข็ง กระด้างขึ้นทันที ไม่หายใจแรง หรือเคี้ยวอาหารขณะรับสาย จบการสนทนาด้วยการกล่าว

“ขอบคุณ” และ “สวัสดี” เช่น “ขอบคุณที่ใช้บริการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ XXX สวัสดีค่ะ”

ลองฝึกพนักงาน ในเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดา แต่อาจไม่ธรรมดาในสายตาลูกค้านะคะ

แบ่งปันบทความสาระน่ารู้

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความอื่นๆ